Tử vi hàng ngày: Con số may mắn 12 con giáp ngày 20/2/2021

Hôm nay, con số may mắn nào sẽ dành cho 12 con giáp đây. Mời các bạn theo dõi.

Tử vi hôm nay cho biết mỗi một con giáp sẽ có cho riêng mình con số may mắn khác nhau. Hãy cùng Mommy Baby dò xem tử vi ngày hôm nay xem con số may mắn con giáp của mình là bao nhiêu nhé!

Tử vi hôm nay, Con số may mắn, Con số may mắn cho 12 con giáp, Con số may mắn cho tuổi Tý, Con số may mắn cho tuổi Sửu, Con số may mắn cho tuổi Dần, Con số may mắn cho tuổi Mẹo, Con số may mắn cho tuổi Thìn, Con số may mắn cho tuổi Tỵ, Con số may mắn cho tuổi Ngọ, Con số may mắn cho tuổi Mùi, Con số may mắn cho tuổi Thân, Con số may mắn cho tuổi Dậu, Con số may mắn cho tuổi Tuất, Con số may mắn cho tuổi Hợi

Con số may mắn cho tuổi Tí

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ  CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY
1984 Giáp Tý  Kim Nam 7 40 28 74
Nữ 8 61 05 36
1996 Bính Tý Thủy Nam 4 72 57 80
Nữ 2 25 63 12
1948
2008
Mậu Tý Hỏa Nam 7
1
37
89
77
92
25
46
Nữ 8
5
91
30
15
27
56
68
1960 Canh Tý Thổ Nam 4 16 82 35
Nữ 2 56 61 05
1972 Nhâm Tý Mộc Nam 1 01 55 17
Nữ 5 76 42 29

Con số may mắn cho tuổi Sửu

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY
1985 Ất Sửu Kim Nam 6 92 34 45
Nữ 9 06 21 13
1997 Đinh Sửu Thủy Nam 3 38 87 75
Nữ 3 52 16 67
1949
2009
Kỷ Sửu Hỏa Nam 6
9
71
89
42
95
28
53
Nữ 9
6
31
14
02
59
88
96
1961 Tân Sửu Thổ Nam 3 62 15 38
Nữ 3 50 28 01
1973 Quý Sửu Mộc Nam 9 23 79 51
Nữ 6 81 36 64

Con số may mắn cho tuổi Dần

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ  CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY
1974 Giáp Dần Thủy Nam  8 02 75 31
Nữ  7 48 86 62
1986 Bính Dần Hỏa Nam  5 27 53 49
Nữ  1 96 65 11
1998 Mậu Dần Thổ Nam  2 18 47 78
Nữ  4 54 05 82
1950
2010
Canh Dần Mộc Nam 5
8
33
46
17
20
94
03
Nữ 1
7
88
21
37
92
65
43
1962 Nhâm Dần Kim Nam 2 78 81 25
Nữ 4 59 40 12

Con số may mắn cho tuổi Mẹo

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ  CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY
 1975 Ất Mão  Thủy Nam  7 40 26 78
Nữ  8 38 51 15
 1987 Đinh Mão  Hỏa Nam  4 67 82 06
Nữ  2 77 16 43
 1939
1999
Kỷ Mão  Thổ Nam  7
1
10
08
38
79
51
96
Nữ 8
5
22
81
14
48
68
13
 1951 Tân Mão  Mộc Nam 4 49 92 26
Nữ 2 67 74 35
 1963 Quý Mão  Kim Nam 1 51 08 86
Nữ 5 95 32 10

Con số may mắn cho tuổi Thìn

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ  CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY
1964  Giáp Thìn  Hỏa Nam 9 60 17 53
Nữ 6 26 91 36
1976  Bính Thìn  Thổ Nam 6 55 42 67
Nữ 9 71 30 89
1988 Mậu Thìn  Mộc Nam 3 92 51 25
Nữ 3 41 39 70
 1940
2000
Canh Thìn Kim Nam 6
9
16
36
68
91
43
22
Nữ 9
6
62
58
28
32
01
83
 1952  Nhâm Thìn Thủy Nam 3 95 56 68
Nữ 3 05 41 15

Con số may mắn cho tuổi Tỵ

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ  CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY
1965  Ất Tị  Hỏa Nam 8 51 38 75
Nữ 7 20 81 44
1977 Đinh Tị  Thổ Nam 5 19 95 61
Nữ 1 48 53 05
1989 Kỷ Tị  Mộc Nam 2 77 61 23
Nữ 4 81 01 58
1941
2001
Tân Tị  Kim Nam 5
8
32
55
68
19
14
96
Nữ  1
7
40
14
26
57
68
73
 1953 Quý Tị  Thủy Nam  2 29 92 33
Nữ  4 68 70 41

Con số may mắn cho tuổi Ngọ

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ  CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY
 1954  Giáp Ngọ Kim Nam  1 24 55 17
Nữ  5 79 82 43
1966  Bính Ngọ Thủy Nam  7 15 49 94
Nữ  8 51 26 62
 1978  Mậu Ngọ  Hỏa Nam  4 37 78 83
Nữ  2 44 02 29
 1990  Canh Ngọ  Thổ Nam  1 96 64 53
Nữ  5 04 38 71
1942
2002
 Nhâm Ngọ  Mộc Nam 4
7
29
78
93
50
47
18
Nữ 2
8
85
51
23
41
38
66

Con số may mắn cho tuổi Mùi

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ  CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY
1955  Ất Mùi  Kim Nam 9 95 34 41
Nữ 6 02 66 28
 1967  Đinh Mùi  Thủy Nam 6 74 47 81
Nữ 9 36 11 59
1979 Kỷ Mùi Hỏa Nam 3 82 26 06
Nữ 3 58 75 39
 1991 Tân Mùi Thổ Nam 9 40 81 62
Nữ 6 12 57 71
 1943
2003
Quý Mùi Mộc Nam 3
6
29
74
90
64
48
13
Nữ 3
9
39
65
41
10
28
59

Con số may mắn cho tuổi Thân

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ  CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY
1956  Bính Thân  Hỏa Nam 8 20 18 74
Nữ 7 56 63 32
1968  Mậu Thân Thổ Nam 5 17 79 88
Nữ 1 36 41 58
 1980 Canh Thân Mộc Nam 2 87 52 23
Nữ 4 44 06 19
 1992  Nhâm Thân Kim Nam 8 91 35 65
Nữ 7 51 80 45
 1944
2004
Giáp Thân Thủy Nam 2
5
66
75
11
26
59
32
Nữ 4
1
89
41
92
08
25
92

Con số may mắn cho tuổi Dậu

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ  CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY
1957 Đinh Dậu Hỏa Nam 7 50 28 63
Nữ 8 72 44 01
1969  Kỷ Dậu Thổ Nam 4 25 59 86
Nữ 2 61 78 12
1981 Tân Dậu Mộc Nam 1 07 36 91
Nữ 5 45 15 59
1993 Quý Dậu Kim Nam 7 90 23 38
Nữ 8 81 02 19
 1945
2005
 Ất Dậu  Thủy Nam 1
4
55
12
68
92
73
40
Nữ 5
2
28
51
74
30
67
88

Con số may mắn cho tuổi Tuất

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ  CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY
 1946  Bính Tuất Thổ Nam 9 28 61 39
Nữ 6 85 53 14
 1958  Mậu Tuất Mộc Nam 6 47 75 56
Nữ 9 61 02 27
1970 Canh Tuất  Kim Nam 3 74 45 86
Nữ 3 07 93 37
 1982  Nhâm Tuất Thủy Nam 9 91 25 62
Nữ 6 39 84 43
 1946
2006
 Giáp Tuất  Hỏa Nam 9
3
28
85
11
50
79
31
Nữ 6
3
15
45
69
72
82
26

Con số may mắn cho tuổi Hợi

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ  CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY
1995 Ất Hợi  Hỏa Nam  5 72 18 53
Nữ 1 35 86 12
1959  Kỷ Hợi Mộc Nam 5 89 91 40
Nữ 1 12 38 77
 1971 Tân Hợi Kim Nam 2 27 41 62
Nữ 4 91 58 36
1983 Quý Hợi Thủy Nam 8 45 66 01
Nữ 7 50 22 86
1947
2007
Đinh Hợi  Thổ Nam 8
2
61
31
74
82
42
23
Nữ 7
4
78
80
10
48
39
50

 

- Advertisement -

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

CÙNG CHUYÊN MỤC

Em bé có khóc khi ở trong bụng mẹ không?

0
Ngày nay do công nghệ phát triển mà nhiều bậc cha mẹ đã có thể lén nhìn “bé yêu”của mình trong bụng mẹ. Thông qua hoạt động siêu âm bạn sẽ có thể phát...
tử vi cá nhân hàng ngày, tử vi 12 cung hoàng đạo

Tử vi cá nhân hàng ngày 12 cung hoàng đạo ngày 15/6/2021: Bảo Bình mệt mỏi chuyện tình cảm

0
Theo Tử vi cá nhân hàng ngày 12 cung hoàng đạo của ngày Thứ Ba 15/6/2021, Bảo Bình hôm nay tỏ ra mệt mỏi vì những rắc rối trong chuyện tình cảm của mình. Trong khi đó, Song Tử có phần may mắn trong nhiều việc.
Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo

Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo 12/6/2021: Cự Giải đối mặt chuyện tình cảm

0
Dưới đây là tử vi cá nhân hàng ngày 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Bảy 12/6/2021. Mời các mẹ tham khảo và rất mong tiếp tục ủng hộ mục Tử vi hàng ngày...
tử vi 12 cung hoàng đạo, tử vi bạch dương, tử vi hàng ngày

Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo 11/6: Bạch Dương hào hứng

0
Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Sáu 11/6/2021 cho thấy hôm nay là một ngày khá là hào hứng của Bạch Dương. Chòm sao này có một khởi đầu khá thuận lợi trong công việc.
tử vi hàng ngày, tử vi cá nhân hàng ngày, tử vi 12 con giáp

Tử vi cá nhân hàng ngày 12 con giáp 10/6/2021: Sửu rủng rỉnh tiền, Ngọ đào hoa

0
Tử vi cá nhân hàng ngày 12 con giáp 10/6/2021: Sửu rủng rỉnh tiền, Ngọ đào hoa. Mời các mẹ tham khảo tử vi cá nhân hàng ngày 12 con giáp hôm nay trên blog Mommy Baby.
spot_img

Tham gia Group Mẹ và Bé

Chuyện của Nàng

Mới đăng

Bài liên quan: